Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10777 | รายที่ 10781 | รายที่ 10782 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10781 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 50 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 05 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
31 ธันวาคม 2564 - 1 มกราคม 2565 พักอาศัย ทำงานเย็บผ้าอยู่ที่บ้าน ตำบลหนองอิเฒ่า
2 มกราคม 2565 ไปร่วมงานแต่งในหมู่บ้าน ตำบลหนองอิเฒ่า
3 มกราคม 2565 00.00 น ลูกสาว และลูกเขยเดินทางมาจากจังหวัดชลบุรี นอนพักห้องเดียวกัน
3 มกราคม 2565 05.00 น เดินทางไปงานแต่ง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี พร้อมลูกสาวและลูกเขย
3 มกราคม 2565 09.00 น.-11.00 น. ร่วมงานแต่ง รับประทานอาหารร่วมกับลูกสาว ลูกเขย และคนในงาน 2 คน
3 มกราคม 2565 11.00 น. เดินทางไปคำชะโนด
3 มกราคม 2565 13.00 น. ไปบ้านญาติที่บ้านดุง จ.อุดรธานี ไม่ได้รับประทานอาหารร่วมกัน
3 มกราคม 2565 17.00 น.-21.00 น. เดินทางกลับจังหวัดกาฬสินธุ์ ลูกสาวเริ่มมีอาการเจ็บคอ
4 มกราคม 2565 09.00 น. ญาติที่จังหวัดชลบุรี แจ้งว่าติดเชื้อโควิด-19
4 มกราคม 2565 12.00 น. เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.ยางตลาด พร้อมลูกสาวและลูกเขย
4 มกราคม 2565 13.00 น. กักตัวในที่พักตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด
5 มกราคม 2565 ได้รับแจ้งผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 เดินทางเข้ารับการรักษาที่ รพ.ยางตลาด
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น