Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10781 | รายที่ 10782 | รายที่ 10783 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10782 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 03 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสเพื่อนที่มีผลตรวจยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25-27 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับสามี 2 คน
28 ธ.ค.64 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน
28 ธ.ค.64 15.00น. เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวกลับบ้านที่ หมู่ 8 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
28 ธ.ค.64 17.00น. เดินทางบ้านที่ หมู่ 8 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ และมีกิจกรรมในครอบครัวและเครือญาติ มีผู้สัมผัสในครอบครัวจำนวน 10 คน
29 ธ.ค.64 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน
29 ธ.ค.64 13.00-22.00น. สังสรรค์ปีใหม่กับเพื่อนและเครือญาติ ที่หมู่ 8 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ มีผู้สัมผัสในครอบครัวจำนวน 10 คน
30 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน หมู่ 8 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
31 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน หมู่ 8 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
31 ธ.ค.64 20.00-24.00น. ไปร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่ที่ ม.15 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ มีผู้สัมผัสในครอบครัวจำนวน 10 คน
1 ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน หมู่ 8 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
2 ม.ค.65 07.00น.-09.00น เดินทางกลับบ้านที่ ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
2 ม.ค.65 10.00น. พักอยู่ที่บ้าน ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
3 ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน พักที่บ้าน
3 ม.ค.65 18.00น. มีไข้ และซื้อชุดตรวจATKมาตรวจด้วยตนเอง มีผลPositive
4 ม.ค.65 09.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น