Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10787 | รายที่ 10795 | รายที่ 10796 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10795 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 30 ปี 8 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ พนักงานบริษัท ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 01 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : น้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ
ประวัติเสี่ยง เดินทางมาจากจังหวัดชลบุรี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
21-23 ธค. 2564 ช่วงเช้านอนที่บ้าน ช่วงเย็นทำงานเข้ากะดึก ตั้งแต่เวลา 20.00 – 06.20 แล้วกลับบ้าน (จังหวัดชลบุรี)
24 ธค. 2564 05.30-06.30 น. ช่วงเช้าตรวจสุขภาพประจำปี
24 ธค. 2564 20.00-05.00 น. ช่วงเย็นทำงาน
25 ธค. 2564 ช่วงเช้า ผู้ป่วยอยู่บ้าน ที่จังหวัดชลบุรี
25 ธค. 2564 ช่วงเย็น ผู้ป่วยซื้อของที่โรบินสันชลบุรี
26 ธค. 2564 ผู้ป่วยเดินทางกลับยโสธร
27 ธค. 2564 20.00-00.20 ผู้ป่วยไปร้านสัก หลังจากนั้นไปนั่งดื่มกับเพื่อนที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว
28 ธค. 2564 ช่วงเช้า ผู้ป่วยเดินทางไปซื้อคอมที่ร้าน Advice ร้อยเอ็ด
28 ธค. 2564 ช่วงเย็น ผู้ป่วยนั่งดื่มกับเพื่อนที่ อ.คำเขื่อนแก้วแล้วกลับบ้าน
29 ธค. 2564 ช่วงเช้า ผู้ป่วยเดินทางไปเซ็นทรัลอุบลและตึกสุนีร์ แวะกินข้าวข้างบิ๊กซี
29 ธค. 2564 ช่วงเย็น ผู้ป่วยนั่งดื่มกับเพื่อนที่บ้าน (ยโสธร)
30 ธค. 2564 ผู้ป่วยเดินทางมาบ้านหนองแข้ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
31 ธค. 2564 ผู้ป่วยอยู่ทุ่งนาพ่อตาแม่ยายตั้งแต่ 10.00-00.30 กลับเข้าบ้าน
1 มค. 2565 ตอนเช้าตรวจ ATK ด้วยตนเอง ผลเป็นลบ
2 มค. 2565 ตอนเช้าตรวจ ATK ด้วยตนเอง ผลเป็นลบ ตอนดึกพาภรรยาไป รพร.กุฉินารายณ์
3 มค. 2565 ช่วงเช้า ผู้ป่วยกลับบ้านมาอาบน้ำที่บ้านหนองแข้ ตำบลจุมจัง
3 มค. 2565 09.00-15.30น. ผู้เดิน รพร.กุฉินารายณ์ เพื่อเฝ้าภรรยา
3 มค. 2565 ช่วงเย็น ผู้ป่วยกลับบ้าน ตรวจ ATK ด้วยตนเอง ผลเป็นบวก
4 มค. 2565 เข้ารับการจรวจ PCR ที่ รพร.กุฉินารายณ์ พร้อมทั้งเข้ารับการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น