Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10795 | รายที่ 10796 | รายที่ 10798 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10796 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 03 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
22-30 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่บ้าน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
31 ธันวาคม 2564 - 1 มกราคม 2565 09.00 น.-16.00 น. ไปขายของที่วัดห้วยใหญ่ จ.ชลบุรี
2 มกราคม 2565 09.00 น.-15.00 น. ไปขายของที่วัดห้วยใหญ่ จ.ชลบุรี
2 มกราคม 2565 15.00 น. เดินทางกลับภูมิลำเนาภรรยาที่ตำบลหนองอิเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์
3 มกราคม 2565 00.00 น. ถึงภูมิลำเนาที่ตำบลหนองอิเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์
3 มกราคม 2565 05.00 น. เดินทางไปงานแต่งเพื่อนที่ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี พร้อมภรรยา และแม่ภรรยา
3 มกราคม 2565 09.00 น.-11.00 น. ร่วมงานแต่ง รับประทานอาหารร่วมกับคนในงาน 2 คน
3 มกราคม 2565 11.00 น. เดินทางไปคำชะโนด
3 มกราคม 2565 13.00 น. ไปบ้านญาติที่บ้านดุง จ.อุดรธานี ไม่ได้รับประทานอาหารร่วมกัน
3 มกราคม 2565 17.00 น.-21.00 น. เดินทางกลับจังหวัดกาฬสินธุ์ เริ่มมีอาการไอ
4 มกราคม 2565 09.00 น. ญาติที่จังหวัดชลบุรี แจ้งว่าติดเชื้อโควิด-19
4 มกราคม 2565 12.00 น. เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.ยางตลาด
4 มกราคม 2565 13.00 น. กักตัวในที่พักตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด
5 มกราคม 2565 ได้รับแจ้งผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 เดินทางเข้ารับการรักษาที่ รพ.ยางตลาด
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น