Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10806 | รายที่ 10807 | รายที่ 10809 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10807 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลต.ลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ครู ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2565

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
22-24 ธันวาคม 2564 07.00 – 17.00 น. - เดินทางไปสอนนักเรียนที่โรงเรียนเอกชน และกลับบ้าน โดยรถยนต์ส่วนตัว
25-26 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน กับครอบครัว 6 คน
27-30 ธันวาคม 2564 07.00 – 17.00 น. - เดินทางไปสอนโรงเรียนเอกชน และกลับบ้าน โดยรถยนต์ส่วนตัว
31 ธันวาคม 2564 12.30-16.00 น. - เดินทางไปเซนทรัลขอนแก่นโดยรถยนต์ส่วนตัวกับแฟน
31 ธันวาคม 2564 16.00 – 17.00 น. - เดินทางกลับมาที่บ้าน พักผ่อนที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
1 - 2 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้านกับแฟนไม่ได้ออกไปไหน
3 มกราคม 2565 08.30 – 18.00 น. - เดินทางไปร่วมงานแต่งงานเพื่อนที่บ้านภูฮังได้สัมผัสกับผู้ป่วยรายที่ 10927 10806
4 มกราคม 2565 08.30 – 17.00 น. - เดินทางไปอยู่เวร ที่โรงเรียนโดยรถยนต์ส่วนตัว
4 มกราคม 2565 14.30 น. - ทราบว่าเพื่อนที่ไปร่วมงานแต่ง ติดเชื้อโควิด 19
5 มกราคม 2565 08.30 น. - ตรวจโควิดด้วยตัวเอง ผลพบเชื้อโควิด-19
5 มกราคม 2565 13.00 น. - เดินทางไปตรวจโควิดที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี ผลพบเชื้อโควิด-19
ุ6 มกราคม 2565 09.00 น. - รพ.หนองกุงศรีโทรแจ้งผลตรวจพบเชื้อเข้ารับการรักษา รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น