Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10807 | รายที่ 10809 | รายที่ 10810 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 10809 เขาวง

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 25 ปี ภูมิลำเนาอำเภอเขาวง ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัท อำเภอ/เขตหนองแค จังหวัด สระบุรี เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
วันที่เริ่มป่วย : 02/01/2565
ด้วยอาการ : ลิ้นไม่รับรส
โรคประจำตัว : ไม่มี
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
28 ธันวาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 13 ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
06 มกราคม 2565
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว บ้านตัวเอง จังหวัดกาฬสินธุ์
06 มกราคม 2565
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น