Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10811 | รายที่ 10812 | รายที่ 10813 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10812 ห้วยเม็ก

เพศ หญิง อายุ 75 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ เกษตร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 04 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูงและไขมันในเส้นเลือด
ประวัติเสี่ยง ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายที่ 10623 และ10628


วันที่เวลารายการกิจกรรม
23-29 ธันวาคม 2564 06.30 น. ไปตักบาตรทำบุญที่วัดป่าบ้านกุดท่าลือ ม.12 ต.ห้วยเม็ก
29 ธันวาคม 2564 08.30 น.-13.30 น. ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายที่ 10623 และ รายที่ 10628 มาเล่นด้วยที่บ้าน
30 ธันวาคม 2564 18.00 น. ไปผูกแขนพ่อพร้อมกับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายที่ 10623 และ รายที่ 10628
31 ธ.ค.64 - 3 ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน
04 มกราคม 2565 13.30 น. เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ผล บวก
5 มกราคม 2565 13.30 น. เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ผล Detected
6 มกราคม 2565 09.00 น. รับแจ้งพบ สารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น