Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10812 | รายที่ 10813 | รายที่ 10814 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10813 ห้วยเม็ก

เพศ หญิง อายุ 75 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ เกษตร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 04 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ หนาวสั่น
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายที่ 10630


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25-28 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน ไม่ได้ไปไหน
29 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน หลานเดินทางมาจาก จ.สมุทรปราการ PCR ผล Not Detected
30-31 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน ไม่ได้ไปไหน
01 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน ไม่ได้ไปไหน
02 มกราคม 2565 13.30 น. เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR ผล Not Detected
03-04 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน ไม่ได้ไปไหน
04 มกราคม 2565 20.00 น. เริ่มมีอาการ ระคายเคืองคอ และไอแห้งๆ
05 มกราคม 2565 หลานตรวจ ATK ให้ผู้ป่วย ผล Positive
05 มกราคม 2565 13.30 น. เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ผล Detected
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น