Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10817 | รายที่ 10818 | รายที่ 10819 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10818 ห้วยเม็ก

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ แม่บ้าน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 01 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไอแห้งๆ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
24 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอยู่บ้านคำใหญ่ ม.7 ต.คำใหญ่ ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
25 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอยู่บ้านคำใหญ่ ม.7 ต.คำใหญ่ ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
26 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอยู่บ้านคำใหญ่ ม.7 ต.คำใหญ่ ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
27 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอยู่บ้านคำใหญ่ ม.7 ต.คำใหญ่ ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
28 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ รพ.สต.คำใหญ่ (เข็มที่ 2 Pfizer)
29 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอยู่บ้านคำใหญ่ ม.7 ต.คำใหญ่ ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
30 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอยู่บ้านคำใหญ่ ม.7 ต.คำใหญ่ ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
31 ธ.ค. 2564 17.00 - 01.00 น. กินเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่กับครอบครัวและญาติ ๆ ที่บ้านคำใหญ่ ม.7 ต.คำใหญ่
1 ม.ค. 2565 09.00 - 11.00 น. เข้าร่วมงานแห่พระ โดยมีผู้ติดเชื้อยืนยันรายที่ 10736 (พี่สาว) มาร่วมด้วย ที่วัดป่าบ้านคำใหญ่ ม.7 ต.คำใหญ่
1 ม.ค. 2565 12.00 - 02.00 น. กินเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่กับครอบครัวและญาติ ๆ ร่วมกับมีผู้ติดเชื้อยืนยันรายที่ 10736 (พี่สาว) ที่บ้านคำใหญ่ ม.7 ต.คำใหญ่
2 ม.ค. 2565 ตลอดทั้งวัน พักอยู่บ้านคำใหญ่ ม.7 ต.คำใหญ่ ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
3 ม.ค. 2565 ตลอดทั้งวัน พักอยู่บ้านคำใหญ่ ม.7 ต.คำใหญ่ ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
4 ม.ค. 2565 08.00 - 12.00 น. ผู้ติดเชื้อยืนยันรายที่ 10736 (พี่สาว) โทรมาแจ้งว่าตนติดเชื้อโควิด และกำลังเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก จึงได้แจ้ง อสม. และประสานเจ้าหน้าที่ รพ.สต.คำใหญ่ เพื่อขอตรวจคัดกรองโควิดด้วยวิธี ATK ผลตรวจเป็น Negative แต่เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เจ้าหน้าที่ รพ.สต.คำใหญ่จึงให้แยกกักตัวและเข้ารับการตรวจโควิดด้วยวิธี RT-PCR ในวันที่ 5 ม.ค. 2565
5 ม.ค. 2565 13.00 - 14.00 น. เข้ารับการตรวจโควิดด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
6 ม.ค. 2565 06.00 - 09.00 น. ผลการตรวจเป็น Detected และเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน โรงพยาบาลห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น