Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10820 | รายที่ 10821 | รายที่ 10822 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10821 ห้วยเม็ก

เพศ ชาย อายุ 50 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ นักเรียน (โรงเรียนกิตติรวี) ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 04 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
24 - 31 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอยู่บ้านคำใหญ่ ม.7 ต.คำใหญ่ ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
1 ม.ค. 2565 09.00 - 11.00 น. เข้าร่วมงานแห่พระ โดยมีผู้ติดเชื้อยืนยันรายที่ 10736 มาร่วมด้วย ที่วัดป่าบ้านคำใหญ่ ม.7 ต.คำใหญ่
1 ม.ค. 2565 12.00 - 02.00 น. กินเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่กับครอบครัว มีผู้ติดเชื้อยืนยันรายที่ 10736 มาร่วมงานที่บ้านคำใหญ่ ม.7 ต.คำใหญ่
2 - 3 ม.ค. 2565 ตลอดทั้งวัน พักอยู่บ้านคำใหญ่ ม.7 ต.คำใหญ่ ไม่ได้เดินทางออกไปไหน อาศัยร่วมกับผู้ติดเชื้อยืนยันรายที่ 10817 10818 10820 10837 10838
4 ม.ค. 2565 08.00 - 12.00 น. ผู้ติดเชื้อยืนยันรายที่ 10736 โทรมาแจ้งว่าตนติดเชื้อโควิด และกำลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก จึงได้แจ้ง อสม. และประสานเจ้าหน้าที่ รพ.สต.คำใหญ่ เพื่อขอตรวจคัดกรองโควิดด้วยวิธี ATK ผลตรวจเป็น Negative แต่เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เจ้าหน้าที่ รพ.สต.คำใหญ่จึงให้แยกกักตัวและเข้ารับการตรวจโควิดด้วยวิธี RT-PCR ในวันที่ 5 ม.ค. 2565
5 ม.ค. 2565 13.00 - 14.00 น. เข้ารับการตรวจโควิดด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
6 ม.ค. 2565 06.00 - 09.00 น. ผลการตรวจเป็น Detected และเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน โรงพยาบาลห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น