Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10829 | รายที่ 10832 | รายที่ 10837 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10832 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 64 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลต.โคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 05 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูง ไต
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
21-26 ธ.ค. 64 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้าน
27 ธ.ค. 64 ช่วงเช้า -พักอยู่ที่บ้าน
27 ธ.ค. 64 17.00น. ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 10669 10675 10674 เดินทางมาจาก จ.กระบี่มาเยี่ยมที่บ้าน ได้มีกิจจกรรมกินข้าว พูดคุยกันในครอบครัว
28-31 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้าน
1 ม.ค. 65 09.00-15.30 น. เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวกับเพื่อน 2คน ไปบ้านโนนศิลา ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี เพื่อนำไก่ไปลงสนามแข่ง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
2 ม.ค. 65 ช่วงเช้า -พักอยู่ที่บ้าน
2 ม.ค. 65 13.00-15.00น. -เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่รพ.หนองกุงศรี และกลับบ้านกักตัว
3 ม.ค. 65 08.00น ทราบผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 และกักตัวที่บ้าน
4 ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้าน
5 ม.ค.65 ช่วงเช้า -กักตัวที่บ้าน
5 ม.ค.65 10.00 น. -มีอาการไข้ จึงได้รับการตรวจที่ รพ.สต.ห้วยยางดง ได้รับการตรวจATK มีผลpositive
5 ม.ค.65 13.00-13.30น. -เข้ารับการตรวจที่ รพ.หนองกุงศรี ด้วยวิธีRT-PCR และการเอกชเรย์ปอด พร้อมทั้งกลับบ้านกักตัว
ุ6 ม.ค.65 09.00 น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น