Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10844 | รายที่ 10854 | รายที่ 10861 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10854 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 02 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไข้ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
24-28 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อาศัยอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองเซียงซุย ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น - - อาศัยอยู่กับครอบครัว รวม 3 คน
29 ธันวาคม 2564 ช่วงเช้า - เดินทางมาหาเพื่อนที่บ้านโคกศรี หมู่ที่ 7 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เดินทางคนเดียว โดยรถยนต์ส่วนตัว
30 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อาศัยอยู่บ้านโคกศรี หมู่ที่ 7 ตำบลอุ่มเม่า
31 ธันวาคม 2564 16.00 น. - เดินทางไปจังหวัดขอนแก่นพร้อมเพื่อน 1 คน เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
31 ธันวาคม 2564 20.00-00.30 น. - ทานข้าวกับเพื่อนๆที่ร้าน 99 Bar แถวเซ็นทรัลขอนแก่น
1 มกราคม 2565 00.30-10.30 น. - อยู่ที่รพ.ศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
1 มกราคม 2565 ประมาณ 12.00 น. - เดินทางไปแจ้งความพร้อมเพื่อนที่ สถานีตำรวจอำเภอเมืองขอนแก่น เสร็จธุระแล้วเดินทางกลับจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมเพื่อน 1 คน
2 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้าน - - เริ่มมีอาการไข้ มีน้ำมูก
3-4 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้าน - - ซื้อของที่ 7-11 สาขาโคกศรี,Tesco Lotus สาขาโคกศรี และร้านอาหารตามสั่งแถวบ้านเป็นประจำ - - ซื้อของที่ตลาดสดเทศบาลตำบลโคกศรีทุกวัน
5 มกราคม 2565 ช่วงเช้า - เพื่อนตรวจ Antigen Test Kit ตรวจเอง ผล พบเชื้อโควิด-19
5 มกราคม 2565 ช่วงบ่าย - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่รพ.ยางตลาด พร้อมเพื่อน 1 คน เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว กลับมากักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
ุ6 มกราคม 2565 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น