Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10864 | รายที่ 10865 | รายที่ 10894 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10865 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ กฏหมาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 01 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ ปวดศรีษะ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ
ประวัติเสี่ยง ไปตลาดโรงสี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
23 ธ.ค. 2564 ถึง 24 ธ.ค. 2564 09.00 น. – 16.00 น. ไปทำงานที่สำนักงานกฎหมายอธิกิตต์แอนด์พาร์ทเนอร์ จำกัด
25 ต.ค. 2564 ถึง 26 ธ.ค. 2564 09.00 น. – 16.00 น. ไปทำงานที่สำนักงานกฎหมายอธิกิตต์แอนด์พาร์ทเนอร์ จำกัด
25 ต.ค. 2564 ถึง 26 ธ.ค. 2564 16.00 น เป็นต้นไป ไปรับประทานอาหารเย็นที่ตลาดโรงสี
27 ธ.ค. 2564 ถึง 29 ธ.ค. 2564 09.00 น. – 16.00 น. ไปทำงานที่สำนักงานกฎหมายอธิกิตต์แอนด์พาร์ทเนอร์ จำกัด และเดินทางไปที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานที่ดิน จังหวัดกาฬสินธุ์
30 ธ.ค. 2564 09.00 น. – 16.00 น. ไปทำงานที่สำนักงานกฎหมายอธิกิตต์แอนด์พาร์ทเนอร์ จำกัด และเดินทางไปที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานที่ดิน จังหวัดกาฬสินธุ์ตอนเย็นหลังเลิกงาน ตรวจ ATK เอง ผลไม่พบเชื้อ
31 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน เดินทางกลับบ้าน ม.3 ต.แจนแลน ร่วมฉลอง สังสรรค์ เคาท์ดาวน์ กับครอบครัว
1 ม.ค. 2565 ช่วงเช้า อยู่บ้านกับครอบครัว
1 ม.ค. 2565 ช่วงเย็น ไปร่วมสังสรรค์ ฉลองปีใหม่ที่บ้านญาติ พื้นที่ ม.6 ต.แจนแลน เริ่มมีอาการคล้ายไข้หวัด ปวดศีรษะ
2 ม.ค. 2565 ตลอดทั้งวัน ไปบ้านเพื่อนที่ ต.สมสะอาด แต่ไม่ได้พบปะพูดคุยกัน นาน 10 นาที และกลับมาบ้านที่ต.แจนแลน
3 ม.ค. 2565 ตลอดทั้งวัน เดินทางกลับจังหวัดสารคาม มีไข้ ปวดศีรษะ และมีอาการไอ
4 ม.ค. 2565 ช่วงเช้า ไปทำงานที่สำนักงานกฎหมายอธิกิตต์แอนด์พาร์ทเนอร์ จำกัด
4 ม.ค. 2565 ช่วงเย็น ตรวจ ATK เอง ผลพบเชื้อ ติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
5 ม.ค. 2565 ช่วงเช้า ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพร.กุฉินารายณ์ และผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพร.กุฉินารายณ์ ผลตรวจออก ผลพบเชื้อโควิด 2019
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น