Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10865 | รายที่ 10894 | รายที่ 10905 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 10894 ท่าคันโท

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 27 ปี ภูมิลำเนาอำเภอท่าคันโท ประกอบอาชีพ รับจ้าง อำเภอ/เขตวังสามหมอ จังหวัด อุดรธานี เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
วันที่เริ่มป่วย : 03/01/2565
ด้วยอาการ : ไอ น้ำมูก เหนื่อย
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
06 มกราคม 2565
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
05 มกราคม 2565
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลชัยภูมิ
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว เทศบาลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
06 มกราคม 2565
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น