Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10894 | รายที่ 10905 | รายที่ 10906 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10905 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 11 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 13 ตำบลต.หนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 05 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25-26 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านพร้อมครอบครัว
27-29 ธ.ค.64 08.00น.-16.00น. ไปโรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ เข้าเรียมตามปกติ มีเพื่อนร่วมชั้นเรียน 17 คน
27-29 ธ.ค.64 -ผู้ป่วยรายที่ 10553 เข้าสอนนักเรียนในชั้น ป.5 -ระหว่างการเรียนการสอนมีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และทราบว่าครูเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิดมีผลพบเชื้อ
30 ธ.ค.64 09.00-11.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิดที่ รร.อนุบาลพรประดิษฐ์ มีผลไม่พบเชื้อ จึงกลับบ้าน
31 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านพร้อมครอบครัว
1-4 ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านพร้อมครอบครัว
5 ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านพร้อมครอบครัว เริ่มมีอาการไข้
6 ม.ค. 65 ช่วงเช้า -กักตัวที่บ้าน
6 ม.ค. 65 13.00 น. -มีอาการไข้ จึงได้รับการตรวจที่ รพ.หนองกุงศรี ได้รับการตรวจATK มีผลpositive พร้อมการตรวจซ้ำด้วยวิธีRT-PCR และการเอกชเรย์ปอด พร้อมทั้งกลับบ้านกักตัว
7 ม.ค. 65 09.00 น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น