Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10905 | รายที่ 10906 | รายที่ 10910 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10906 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลต.โคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ครู ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 01 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
21-24 ธ.ค. 64 07.30-16.00 น. เดินทางไปทำงานตามปกติที่รร.อนุบาลพรประดิษฐ์ อ.หนองกุงศรี และได้เดินทางกลับบ้านพักข้างธนาคารออมสิน อ.หนองกุงศรี
25-26 ธ.ค. 64 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่บ้านพักตลอดทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน
27-29 ธ.ค. 64 07.30-16.00 น. เดินทางไปทำงานตามปกติที่รร.อนุบาลพรประดิษฐ์ อ.หนองกุงศรี และได้เดินทางกลับบ้านพักข้างธนาคารออมสิน อ.หนองกุงศรี
29 ธ.ค. 64 10.00 น. เพื่อนร่วมงานโทรมาแจ้งว่าติด COVID-19 รายที่ 10553 ให้สังเกตอาการและตรวจหาเชื้อ
30 ธ.ค. 64 09.00 น. รพ.หนองกุงศรีออกตรวจเชิงรุกหาเชื้อ COVID-19 ที่ รร.อนุบาลพรประดิษฐ์ ผลATK เป็นลบ (Negative)
31 ธ.ค. 64 08.00-13.00 น. กักตัวอยู่บ้านพักตลอดทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน
31 ธ.ค. 64 14.00 น. ไปบ้านแฟนที่บ้านห้วยโพธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
1-3 ม.ค. 65 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่บ้านพักตลอดทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน เริ่มมีอาการคัดจมูกมีน้ำมูก วันที่ 1 ม.ค. 65 ขณะป่วยอาศัยอยู่บ้านแฟนที่บ้านห้วยโพธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
3 ม.ค. 65 13.30 น. เดินทางกลับบ้านพักข้างธนาคารออมสิน อ.หนองกุงศรี
4 ม.ค. 65 07.30-11.00 น. เดินทางไปทำงานตามปกติที่รร.อนุบาลพรประดิษฐ์ อ.หนองกุงศรี ได้กินข้าวร่วมกันกับคุณครูที่รร.อนุบาลพรประดิษฐ์ประมาณ 5คน และได้เดินกลับบ้านพักข้างธนาคารออมสิน อ.หนองกุงศรี
5 ม.ค. 65 13.30 น. เริ่มมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น จึงซื้อที่ตรวจชนิด ATK มาตรวจเอง ผลเป็นบวก (Positive) จึงประสานรพ.หนองกุงศรีเพื่อขอตรวจ RT-PCR
6 ม.ค. 65 13.30 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อชนิด RT-PCR ที่ รพ.หนองกุงศรี
ึ7 ม.ค. 65 10.00 น. ทราบผลตรวจว่าติดเชื้อ COVID-19 (Detected) และเข้ารับการรักษาตัว ที่รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น