Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10906 | รายที่ 10910 | รายที่ 10911 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10910 ร่องคำ

เพศ หญิง อายุ 62 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 05 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไอ ปวดกล้ามเนื้อ น้ำมูก เสมหะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง เดินทางกลับจาก จ.หนองคาย มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน จ.หนองคาย


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29 ธ.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 13.30 น. -เดินทางไป บ้านฝาง ต.บ้านฝาง อ.สระไค จ.หนองคาย โดยรถยนต์ส่วนตัวกับคนในครอบครัว
1 ม.ค. 65 20.00 น. -เดินทางกลับจากจังหวัดหนองคาย โดยรถยนต์ส่วนตัวกับคนในครอบครัว
2 ม.ค. 65 13.00-17.00 น. -เดินทางไปร่วมงานฌาปนกิจศพ ณ สำนักสงฆ์วัดป่าบ้านคำไผ่ ได้ร่วมประกอบอาหารและรับประทานอาหารร่วมกับคนในชุมชนที่มาร่วมงานฌาปนกิจศพ
3 ม.ค. 65 15.30-16.00 น. -เดินทางไปร่วมงานฌาปนกิจศพ ณ สำนักสงฆ์วัดป่าบ้านคำไผ่และเดินทางกลับมาบ้าน
4 ม.ค. 65 08.00 น.-12.00 น. -เดินทางไปทุ่งนา ไปกรีดยางและกลับมาบ้าน (หมู่ที่6 บ้านโนนเสียว ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ )
4 ม.ค. 65 บ่าย -อยู่บ้านตลอดทั้งวันไม่ได้ออกไหน
5 ม.ค. 65 08.00 น.-12.00 น. -เดินทางไปทุ่งนา ไปกรีดยางและกลับมาบ้าน ( หมู่ที่6 บ้านโนนเสียว ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์)
5 ม.ค. 65 18.00 น. -อยู่บ้านตลอดทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน และรับประทานอาหารร่วมกับคนในครอบครัว
6 ม.ค. 65 08.00 น. -เริ่มมีอาการ ไข้หวัด ไอ ครั่นเนื้อครั่นตัว
6 ม.ค. 65 10.00 น. -ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากน้องชาย (ผู้ป่วยยืนยันจังหวัดหนองคาย) พบว่าผลเป็น Positive พบเชื้อ COVID-19
6 ม.ค. 65 14.00 น. -ได้เดินทางมาตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่ รพ.สต.บ้านนาเรียง ด้วยชุดตรวจ ATK พบว่าผลเป็น Positive พบเชื้อ COVID-19
6 ม.ค. 65 15.30 น. -เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 และกักกันตัวในห้องแยกโรคฯ ณ โรงพยาบาลร่องคำ
7 ม.ค. 65 09.00 น. -โรงพยาบาลร่องคำ รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
7 ม.ค. 65 10.00 น. -เข้ารับการรักษา ณ รพ.ร่องคำ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น