Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10910 | รายที่ 10911 | รายที่ 10912 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10911 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 58 ปี 4 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 06 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับหลานซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยัน covid-19 กลับมาเยี่ยมบ้าน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
01 มกราคม 2565 07.00 - 09.00 น. เดินทางมายังตลาดสดสมเด็จ จากนั้นเดินทางกลับบ้าน
2 - 5 มกราคม 2565 08.00 -18.00 น. อาศัยอยู่บ้านตลอดทั้งวัน
6 มกราคม 2565 09.00 - 11.00 น. บุตรชายที่กลับชลบุรีโทรมาแจ้งว่าติดเชื้อโควิด-19 จึงได้เดินทางมาตรวจหาเชื้อที่ รพ.สมเด็จ ด้วยวิธี RT-PCR
7 มกราคม 2565 09.00 น. โรงพยาบาลโทรแจ้งผลการตรวจคัดกรอง พบว่า ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น