Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10911 | รายที่ 10912 | รายที่ 10914 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 10912 สมเด็จ

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 31 ปี 10 เดือน ภูมิลำเนาอำเภอสมเด็จ ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว อำเภอ/เขตอ.เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการป่วย
โรคประจำตัว : ปฏิเเสธ
ประวัติเสี่ยง ตรวจพบเชื้อที่รพ.ราชพฤกษ์ จ.ขอนแก่น และต้องการมารักษาที่ รพ.สมเด็จ
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
06 มกราคม 2565
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
03 มกราคม 2565
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.ราชพฤกษ์ ขอนแก่น
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว จังหวัดกาฬสินธุ์
06 มกราคม 2565
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น