Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10914 | รายที่ 10917 | รายที่ 10918 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10917 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 6 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลต.หนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 06 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25-31 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านพร้อมกับครอบครัว 6คน
1-3 ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านและมีผู้ป่วยรายที่ 10776 มาวิ่งเล่นด้วยที่ลานหน้าบ้าน
4 ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านและทราบว่าเพื่อนที่มาเล่นด้วยมีผลตรวจพบเชื้อโควิด-19
5 ม.ค.65 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน
5 ม.ค.65 13.00-14.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ได้ตรวจATK มีผลnegative และกลับบ้านกักตัว
6 ม.ค.65 05.00น. มีอาการไข้ ชัก จึงเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี ได้รับการรักษาที่ห้องแยกโรค
6 ม.ค.65 13.00น. ได้รับการตรวจด้วยวิธี RT-PCR มีผลพบเชื้อโควิด-19 และรักษาที่รพ.หนองกุงศรี
7 ม.ค.65 09.00น. ผลตรวจยืนยันพบเชื้อและรักษาที่รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น