Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10917 | รายที่ 10918 | รายที่ 10919 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10918 ห้วยผึ้ง

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลไค้่นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง อาชีพ นักศึกษา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 06 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
24-28 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - เรียนออนไลน์อยู่บ้าน จังหวัดชลบุรี , ตรวจ ATK ด้วยตัวเอง 3 วัน วันที่ 24,26,28 ผลเป็นลบ
29 ธันวาคม 2564 08.00 น. - เรียนออนไลน์อยู่บ้าน จังหวัดชลบุรี
29 ธันวาคม 2564 16.00 น. - เดินทางกลับบ้านจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลกับมารดาน้าสาวและแฟนน้า
- แวะเข้าบ้านส่งมารดา
- ไปส่งน้าสาวและแฟนน้าสาวที่ โรงแรมเกื้อพิมาน ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
- เดินทางกลับเข้าบ้าน ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
30 ธันวาคม 2564 10.00 น. - ไปหาเพื่อนที่บ้านหนองแสง ตำบลนิคมห้วยผึ้ง
16.00 น. - ไปหาเพื่อนที่เคยเล่นดนตรีด้วยกันในหมู่บ้านเดียวกัน
19.00 น. - กลับเข้าบ้าน
31 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้าน
18.00 น. - ไปเคาท์ดาวน์กับเพื่อนที่บ้านหนองแสง ตำบลนิคมห้วยผึ้ง
1 มกราคม 2565 09.00 น. - ไปรับน้าสาวและแฟนน้าสาวที่บัวขาว กลับมาบ้านที่ห้วยผึ้ง
- พาญาติไปทำธุระที่ อำเภอนามน
- ไปส่งน้าสาวและแฟนน้าสาวที่บัวขาว
- เริ่มมีอาการ เหนื่อย มีไข้ ไอ
2 มกราคม 2565 09.00 น. - ไปรับน้าสาวและแฟนน้าสาวที่บัวขาว กลับมาบ้านที่ห้วยผึ้ง
- ไปส่งน้าสาวและแฟนน้าสาวที่บัวขาว
3 มกราคม 2565 04.00 น. - เดินกลับพัทยากับมารดา
4-5 มกราคม 2565 06.00 น. - ตรวจ ATK ด้วยตัวเอง ผลเป็นบวก
- โทรบอกญาติทีอยู่กาฬสินธุ์
- เดินทางกลับกาฬสินธุ์พร้อมกับบิดาและมารดาด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล
6 มกราคม 2565 09.00 น. - เดินทางไปโรงพยาบาลห้วยผึ้งด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล
- เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด–19 (SARS-CoV-2) โดย Antigen Test Kit และ RT-PCR
- เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลห้วยผึ้ง
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น