Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10918 | รายที่ 10919 | รายที่ 10920 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10919 ห้วยผึ้ง

เพศ ชาย อายุ 45 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 05 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ระคายคอ ไอ
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
24-29 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้าน
16.00 น. - ไปเตะบอลในหมู่บ้าน
30 ธันวาคม 2564 06.00-09.00 น. - ทำบุญตักบาตรหน้าบ้านตัวเอง
09.00 น. - ไปรับน้องสาวและแฟนน้องสาวที่บัวขาว กลับมาบ้านที่ห้วยผึ้ง
- ไปส่งน้องสาวและแฟนน้องสาวที่บัวขาว
1-3 ธันวาคม 2565 16.00 น. - ไปเตะบอลในหมู่บ้าน
- กินงานเลี้ยงปีใหม่ที่บ้าน
4 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้าน
16.00 น. - ไปเตะบอลในหมู่บ้าน
- เริ่มมีอาการ ไข้ไอ
5 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้าน
15.00 น. - เดินทางไปรพ.สต.เหล่าสีแก้วด้วยรถจักรยานยนต์
- เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด–19 (SARS-CoV-2) โดย Antigen Test Kit ผลพบเชื้อ Covid-19
15.40 น. - เดินทางกลับบ้านไปกักตัว
6 มกราคม 2565 09.00 น. - เดินทางไปโรงพยาบาลห้วยผึ้งด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล
- เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด–19 (SARS-CoV-2) โดย Antigen Test Kit และ RT-PCR
- เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลห้วยผึ้ง
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น