Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10919 | รายที่ 10920 | รายที่ 10921 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10920 ฆ้องชัย

เพศ ชาย อายุ 78 ปี 0 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย อาชีพ ไม่ได้ประกอบอาชีพ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 05 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25-30 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านทั้งวัน ไม่ได้ออกไปไหน
31 ธันวาคม 2564 06.00 น. หลานสาวเดินทางกลับมาจาก กทม.
1 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านทั้งวัน ไม่ได้ออกไปไหน
2 มกราคม 2565 10.00 น.-20.00 น. รับประทานอาหารกับครอบครัวและญาติที่บ้านของตนเอง
3 มกราคม 2565 10.00 น.-22.00 น. รับประทานอาหารกับครอบครัวและญาติที่บ้านของตนเอง
4 มกราคม 2565 12.00 น. หลานสาวโทรมาแจ้งว่าตรวจ ATK ผลเป็นบวก
5 มกราคม 2565 17.00 น. หลานสาวโทรมาแจ้งว่าติดเชื้อโควิด-19 (ด้วยวิธี RT-PCR)
5 มกราคม 2565 19.00 น. เริ่มมีอาการป่วย มีไข้ ไอ
6 มกราคม 2565 10.00 น.-12.00 น. เดินทางไปตรวจโควิด-19 ที่ รพ.ฆ้องชัย ด้วยวิธี RT-PCR
7 มกราคม 2565 08.00 น. ได้รับแจ้งว่าพบสารพันธุกรรมโควิด-19
7 มกราคม 2565 10.00 น. เข้ารักษาที่ รพ.ฆ้องชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น