Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10920 | รายที่ 10921 | รายที่ 10923 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10921 ห้วยผึ้ง

เพศ หญิง อายุ 53 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 06 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
24-28 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้าน
29 ธันวาคม 2564 16.00 น. - เดินทางกลับบ้านจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลกับลูก น้องสาวและแฟนน้อง
- เดินทางกลับเข้าบ้าน ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
1-2 ธันวาคม 2565 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้าน
16.00 น. - กินงานเลี้ยงปีใหม่ที่บ้าน
3 มกราคม 2565 06.00 น. - เดินกลับพัทยากับลูกชาย สามี
4-5 มกราคม 2565 - ตรวจ ATK ด้วยตัวเอง ผลเป็นบวก
- โทรบอกญาติทีอยู่กาฬสินธุ์
- เดินทางกลับกาฬสินธุ์พร้อมกับสามีและลูกด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล
6 มกราคม 2565 09.00 น. - เดินทางไปโรงพยาบาลห้วยผึ้งด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล
- เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด–19 (SARS-CoV-2) โดย Antigen Test Kit และ RT-PCR
- เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลห้วยผึ้ง
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น