Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10921 | รายที่ 10923 | รายที่ 10925 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10923 ฆ้องชัย

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 04 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ปวดศีรษะ เจ็บคอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
7 มกราคม 2565 10.00 น. - เดินทางมาเข้ารับการรักษาที่ รพ.ฆ้องชัย
6 มกราคม 2565 08.00 น. - เดินทางมาตรวจหาเชื้อไวรัสนาโคโรนา (COVID-19) ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.ฆ้องชัย
5 มกราคม 2565 19.00 น. - เดินทางมารักษาอาการ ปวดศีรษะ เจ็บคอ มีไข้ ที่ คลินิก ARI รพ.ฆ้องชัย
5 มกราคม 2565 19.00 น. - เพื่อน (ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จังหวัดกาฬสินธุ์ รายที่ 10829) โทรมาแจ้งผลตรวจ RT-PCR พบเชื้อ COVID-19
4 มกราคม 2565 09.00 น. - นอนพักที่บ้าน
4 มกราคม 2565 19.00 น. - รับประทานอาหารกับเพื่อน (ผู้ป่วย COVID-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ รายที่ 10829)
3 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - มีอาการปวดศีรษะ เจ็บคอ นอนพักที่บ้าน
2 มกราคม 2565 14.00 น. - รับประทานอาหารกับเพื่อนที่บ้าน
1 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - รับประทานอาหารกับเพื่อนที่บ้าน
31 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - เดินทางกลับบ้าน ม.10 ต.ท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม
30 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ทำงานที่ร้านขายวัสดุก่อสร้าง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
24-29 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ทำงานที่ร้านขายวัสดุก่อสร้าง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น