Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10923 | รายที่ 10925 | รายที่ 10927 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10925 ฆ้องชัย

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 02 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : เจ็บคอ
โรคประจำตัว : -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
24 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยอยู่ที่บ้าน ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
25 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยอยู่ที่บ้าน ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
26 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยอยู่ที่บ้าน ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
27 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยอยู่ที่บ้าน ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
28 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยอยู่ที่บ้าน ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
29 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยอยู่ที่บ้าน ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
30 ธันวาคม 2564 16.30 น. เดินทางออกจาก ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ มาถึง ม.1 ต.เหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
30 ธันวาคม 2564 19.00 น. - ร่วมรับประทานอาหารกับญาติๆ และผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ของจังหวัดระยอง
31 ธันวาคม 2564 18.00 น. - เดินทางไปซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้าน ต.เหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ และไปซื้อชุดตรวจ ATK มาตรวจด้วยตนเอง ผลตรวจไม่พบเชื้อ
1 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยอยู่ที่บ้าน ต.เหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ และญาติ (ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ของจังหวัดระยอง) โทรแจ้งว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2 มกราคม 2565 09.00 น. - เริ่มมีอาการเจ็บคอ และเดินทางมาตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ครั้งที่ 1 ที่ รพ.ฆ้องชัย ผลตรวจไม่พบเชื้อ COVID-19
3 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยอยู่ที่บ้าน ต.เหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ ไม่พบเชื้อ COVID-19
4 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยอยู่ที่บ้าน ต.เหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ และตรวจ ATK ด้วยตนเอง ผลตรวจไม่พบเชื้อ COVID-19
5 มกราคม 2565 13.00 น. - เดินทางไปอเมซอล และ เซเว่น ปตท.บ้านบ่อ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ และไปซื้อชุดตรวจ ATK มาตรวจด้วยตนเอง ผลตรวจเบื้องต้นพบเชื้อ COVID-19
6 มกราคม 2565 08.00 น. - เดินทางไปตรวจ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ครั้งที่ 2 ที่ รพ.ฆ้องชัย
7 มกราคม 2565 08.30 น. - ได้รับแจ้งจาก รพ.ยางตลาด ว่าพบสารพันธุกรรม COVID – 19
7 มกราคม 2565 11.00 น. - เดินทางมาเข้ารับการรักษาที่ รพ.ฆ้องชัย โดยรถยนต์ส่วนตัว
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น