Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10925 | รายที่ 10927 | รายที่ 10959 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10927 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลต.หนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 05 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไข้ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25 ธ.ค.64 08.00-17.00น. ทำงานที่ปั๊ม PT ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
26 ธ.ค.64 06.00-18.00น. พักที่บ้านต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี และกลับบ้านพักที่อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
27 ธ.ค.64-1 ม.ค.65 08.00-17.00น. ทำงานที่ปั๊ม PT ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
2 ม.ค.65 06.00-18.00น. พักที่บ้านต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี และกลับบ้านพักที่อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
3 ม.ค.65 17.00น. เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปรับเพื่อน (ผู้ป่วยรายที่ 10806) เพื่อนไปร่วมงานแต่งงานที่ ต.ภูฮัง
3 ม.ค.65 18.30น. ไปส่งเพื่อน(ผู้ป่วยรายที่ 10806) ที่บ้าน ต.เสาเล้า และเดินทางกลับบ้านพักที่ อ.คำม่วง
4 ม.ค.65 08.00-17.00น. ทำงานที่ปั๊ม PT ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
5 ม.ค.65 08.00-17.00น. ทำงานที่ปั๊ม PT ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเริ่มมีอาการไข้ เจ็บคอ
6 ม.ค.65 07.00น. ซื้อชุดตรวจATKตรวจเองมีผลPositive และเข้าตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCRที่ รพ.คำม่วง
7 ม.ค.65 08.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น