Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10959 | รายที่ 10960 | รายที่ 10970 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10960 ห้วยเม็ก

เพศ หญิง อายุ 11 ปี 3 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 08 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการป่วย
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง ผู้สัมผัสเสี่ยงผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายที่ 10960


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25-26 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ไปเล่นทุ่งนากับเพื่อนบ้านตลอดทั้งวัน
27-30 ธันวาคม 2564 07.00 - 16.00 น. ไปเรียนที่โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก
31 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ไปเล่นทุ่งนากับเพื่อนบ้านตลอดทั้งวัน
1 มกราคม 2565 18.00 น. ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายที่ 10630 มาเล่นด้วยที่บ้าน
2 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน ไปเล่นทุ่งนากับเพื่อนบ้านตลอดทั้งวัน
3 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน ไปเล่นทุ่งนากับเพื่อนบ้านตลอดทั้งวัน บิดามาจากจังหวัดนครพนม ตรวจ ATK ผลเป็นลบ
4-5 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน ไปเล่นทุ่งนากับเพื่อนบ้านตลอดทั้งวัน
6 มกราคม 2565 13.30 น. เดินทางไปตรวจ ATK ที่ โรงพยาบาลห้วยเม็ก ผลเป็นบวก
ึ7 มกราคม 2565 11.00 น. เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR
8 มกราคม 2565 09.00 น. ได้รับแจ้ง พบสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น