Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10960 | รายที่ 10970 | รายที่ 10971 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10970 ห้วยผึ้ง

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 13 ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 03 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : น้ำมูกใส ปวดศีรษะ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยโควิด


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25-29 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้าน
30 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้าน
18.00 น. เดินทางไปซ้อมดนตรีที่บ้านเพื่อน(บ้านผึ้ง)
- เพื่อนสนิทที่เดินมาจากต่างหวัดเข้ามาหา
31 ธันวาคม 2564 12.00 น. - เดินทางกลับบ้าน
19.30 น. - เดินทางไปจัดสถานที่กินเลี้ยงปีใหม่ที่บ้านไค้นุ่น
- เพื่อนสนิทที่เดินมาจากต่างหวัดแวะมาหา
1-2 มกราคม 2565 10.00 น. - กลับบ้าน
13.00 น. - เดินทางไปซ้อมดนตรีที่บ้านเพื่อน(บ้านผึ้ง)
3 มกราคม 2565 02.00 น. 02.00 น. - กลับบ้าน
4-5 มกราคม 2565 22.00 น. - เดินทางไปซ้อมดนตรีที่บ้านเพื่อน(บ้านผึ้ง)
- เพื่อนสนิทโทรมาบอกว่าพบเชื้อโควิด–19
- กักตัวกับเพื่อนซ้อมดนตรีด้วยกันที่บ้านผึ้ง
6 มกราคม 2565 13.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด–19 (SARS-CoV-2) ที่ รพ.สต. โดย Antigen Test Kit ผลพบเชื้อโควิด–19
7 มกราคม 2565 09.30 น - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด–19 (SARS-CoV-2) ที่โรงพยาบาลห้วยผึ้ง
- กักตัวที่บ้าน
8 มกราคม 2565 14.00 น. - เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยผึ้ง
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น