Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10971 | รายที่ 10972 | รายที่ 10974 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10972 ห้วยผึ้ง

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง อาชีพ พนักงานบริษัท ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 07 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25 ธันวาคม 2564 - อยู่กระบี่
26-30 ธันวาคม 2564 - ไปเที่ยวภูเก็ตกับแฟนตรวจ atk ด้วยตัวเองผลเป็นลบทั้งคู่ เดินทางโดยเครื่องบิน
31 ธันวาคม 2564 - กลับกาฬสินธุ์ เดินทางโดยเครื่องบิน
17.00 น. - ไปรับลูกที่เขาวงกับแฟนและพ่อ โดยรถยนต์ส่วนบุคคล
19.00 น. - แวะตลาดสดห้วยผึ้งก่อนเข้าบ้าน
1 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้าน
18.00 น. - ไปโลตัสพร้อมแฟนและลูกที่บัวขาว
2 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้าน
18.00 น. - ไปตลาดสดห้วยผึ้งกับแฟน
3 มกราคม 2565 - อยู่บ้าน
14.00 น. - ไปงานศพที่บ้านหัวนาคำ
14.30 น. - ไปตลาดสดห้วยผึ้งกับแฟน,ลูก และหลาน 2 คน
4 มกราคม 2565 - อยู่บ้าน
16.02 น. - ไปกินข้าวที่ร้านอาหาร(สวนป่า)กับแฟน,ลูก และหลาน 2 คน
17.30 น. - ไปตลาดสดห้วยผึ้งกับแฟน,ลูก และหลาน 2 คน
5 มกราคม 2565 - อยู่บ้าน
15.00 น. - ไปวัดพุทธาวาส ภูสิงห์ กับครอบครัว
17.00 น. ไปกินชาบูไจแอนท์กับครอบครัว
6 มกราคม 2565 ตลอกทั้งวัน - อยู่บ้าน
- เริ่มมีอาการ มีเสมหะ หายใจลำบาก
- ตรวจ atk ด้วยตัวเองผลเป็นบวก
7 มกราคม 2565 09.00 น. - เดินทางไปโรงพยาบาลห้วยผึ้งด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล
- เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด–19 (SARS-CoV-2) โดย Antigen Test Kit และ RT-PCR
8 มกราคม 2565 14.00น. - เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลห้วยผึ้ง
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น