Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10974 | รายที่ 10977 | รายที่ 10980 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10977 ร่องคำ

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ อาชีพ พนักงานร้านส่งของ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 05 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : น้ำมูก ลิ้นไม่รับรส
โรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูง
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน Covid 19 มีประวัติเดินทางกลับจาก จ.หนองคาย


วันที่เวลารายการกิจกรรม
30 ธ.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 17.00 น. -เดินทางไป บ้านฝาง ต.บ้านฝาง อ.สระไค จ.หนองคาย โดยรถยนต์ส่วนตัวกับคนในครอบครัว
1 ม.ค. 65 20.00 น. -เดินทางกลับจากจังหวัดหนองคาย โดยรถยนต์ส่วนตัวกับคนในครอบครัว
2 ม.ค. 65 09.15 น. -ให้บริการตัดผมเพื่อนบ้านจำนวน 2 ราย
2 ม.ค. 65 19.00 – 20.00 น. -ร่วมรับประทานอาหารกับเพื่อนบ้าน
3 ม.ค. 65 เช้า -นอนพักอยู่ในบ้านพัก หมู่ที่6 บ.โนนเสียว ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
3 ม.ค. 65 บ่าย -เดินทางไปทุ่งนา ไปกรีดยางและกลับมาบ้านรับประทานอาหารร่วมกับคนในครอบครัว
4 ม.ค. 65 เช้า -เดินทางไปทุ่งนา ไปกรีดยางและกลับมาบ้าน (ในหมู่ที่6 บ.โนนเสียว ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์)
4 ม.ค. 65 บ่าย -นอนพักอยู่ในบ้านพัก หมู่ที่6 บ.โนนเสียว ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
4 ม.ค. 65 19.00 น. -ร่วมรับประทานอาหารกับคนครอบครัว (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 10910 จังหวัดกาฬสินธุ์)
5 ม.ค. 65 08.00 น.-12.00 น. -นอนพักอยู่ในบ้านพัก หมู่ที่6 บ.โนนเสียว ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
5 ม.ค. 65 บ่าย -เดินทางไปทุ่งนา ไปกรีดยางและกลับมาบ้าน
5 ม.ค. 65 18.00 น. -เริ่มมีอาการไข้หวัด ครั่นเนื้อครั่นตัว (นอนพักผ่อนอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน)
6 ม.ค. 65 07.00-07.45 น. -เดินทางไปทำงานที่ (ร้านสวีทบล๊อกกาฬสินธุ์) ที่ตั้งหมู่ที่9 ถ.กุดยาง ต.กุดยาง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ (อยู่ในร้านตลอดไม่ได้ออกไปไหน)
6 ม.ค. 65 10.00 - 15.00 น. -เดินทางไปส่งสินค้าที่ “ร้านแม่ปรีดา” ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ (สวมหน้ากากอนามัยตลอด)
6 ม.ค. 65 17.45 น. -ขับรถยนต์ไปเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันเชลล์ (เส้นรอบเมือง) ในจังหวัดกาฬสินธุ์ (ไม่ได้ลงจากรถ/สวมหน้ากากอนามัยตลอด)
6 ม.ค. 65 19.45 น. -เดินทางมาถึงบ้านพักอยู่ใน หมู่ที่6 บ.โนนเสียว ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ (อยู่ในบ้านตลอดไม่ได้อออกไปไหน)
7 ม.ค.65 10.00 น. -เดินทางมาตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่ รพ.สต.บ้านนาเรียง ด้วยชุดตรวจ ATK Antigen Test พบว่าผลเป็นบวก Positive
7 ม.ค.65 13.00 น. -เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 และกักกันตัวในห้องแยกโรคฯ ณ โรงพยาบาลร่องคำ
8 ม.ค. 65 09.00 น. -โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
8 ม.ค. 65 10.00 น. -เข้ารับการรักษา ณ รพ.ร่องคำ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น