Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10981 | รายที่ 10983 | รายที่ 10984 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 10983 ฆ้องชัย

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 10 ปี ภูมิลำเนาอำเภอฆ้องชัย ประกอบอาชีพ นักเรียน อำเภอ/เขตอ.บ้านแฮด จังหวัด ขอนแก่น เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 07/01/2565
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มี
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
08 มกราคม 2565
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
07 มกราคม 2565
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว รพ.ฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
08 มกราคม 2565
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น