Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10983 | รายที่ 10984 | รายที่ 10989 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10984 ฆ้องชัย

เพศ ชาย อายุ 11 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 07 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
26 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านทั้งวัน ไม่ได้ออกไปไหน
27-30 ธันวาคม 2564 08.30 น.-15.30น. เดินทางไปโรงเรียน กลับบ้านไม่ได้ออกไปไหน
31 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน เล่นอยู่บ้านทั้งวัน ไม่ได้ออกไปไหน
1 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน เล่นอยู่บ้านทั้งวัน ไม่ได้ออกไปไหน
2 มกราคม 2565 10.30 น.-15.00 น. รับประทานอาหารกับครอบครัวที่บ้านญาติ
3 มกราคม 2565 11.00 น.-17.00 น. รับประทานอาหารกับครอบครัวที่บ้านญาติ
4 มกราคม 2565 12.00 น. พี่สาวโทรมาแจ้งว่าตรวจ ATK ผลเป็นบวก
5 มกราคม 2565 17.00 น. พี่สาวโทรมาแจ้งว่าติดเชื้อโควิด-19 (ด้วยวิธี RT-PCR)
6 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน เล่นกับเพื่อนที่บ้านของตนเอง
7 มกราคม 2565 08.30 น.- 09.30 น. เดินทางไปตรวจโควิด-19 ที่ รพ.ฆ้องชัย ด้วยวิธี RT-PCR
7 มกราคม 2565 18.00 น. เริ่มมีอาการป่วย ไข้ ไอ มีน้ำมูก
8 มกราคม 2565 08.00 น. ได้รับแจ้งว่าพบสารพันธุกรรมโควิด-19
8 มกราคม 2565 10.00 น. เข้ารักษาที่ รพ.ฆ้องชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น