Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11003 | รายที่ 11005 | รายที่ 11013 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11005 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลต.เสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 05 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : เจ็บคอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27-30 ธ.ค. 64 08.00-18.00น. -ทำงานที่ บริษัทปล่อยสินเชื่อ (ศรีสวัสดิ์ สาขาอ.สหัสขันธ์ ) -พักอาศัยที่ทำงานร่วมกับเพื่อน 2 คน ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
27-30 ธ.ค. 64 18.00-18.30 น. - ไปซื้ออาหารที่ตลาดสดอำเภอสหัสขันธ์ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
31 ธ.ค. 64-1 ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน - เดินทางกลับบ้านที่อำเภอหนองกุงศรีด้วยรถยนต์ส่วนตัว และพักอาศัยอยู่บ้านญาติ(ฟาร์มวัว)ใน ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี มีการสัมผัสกับครอบครัวโดยการพูดคุย และกินข้าวร่วมกัน 4 คน
2 ม.ค.65 ช่วงเช้า -พักที่บ้าน
2 ม.ค.65 ช่วงบ่าย -ซื้อของที่ร้านค้าในชุมชน -ไปพักที่บ้านตนเอง อยู่รวมกันกับครอบครัว จำนวน 3 คน
3 ม.ค.65 ช่วงเช้า -พักที่บ้าน
3 ม.ค.65 10.00-18.00 น. - พ่อไปส่งบ้านเพื่อน โดยไปร่วมงานแต่งที่ ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี
3 ม.ค.65 18.00-20.00 น. -เดินทางกลับอำเภอสหัสขันธ์โดยรถยนต์ส่วนตัว และมีเพื่อนร่วมเดินทาง มา 2 คน (ผู้ป่วยรายที่ 10806 10927)
4 ม.ค.65 08.00-18.00น. -ทำงานที่ บริษัทปล่อยสินเชื่อ (ศรีสวัสดิ์ สาขาอ.สหัสขันธ์ ) -พักอาศัยที่ทำงานร่วมกับเพื่อน 2 คน ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
4 ม.ค.65 09.30 น.-10.00 น. -ไปธนาคารออมสิน สาขาอำเภอสหัสขันธ์
4 ม.ค.65 10.30 น. - เพื่อน(ผู้ป่วยรายที่10806 )แจ้งว่า ตรวจATK มีผลpositive จึงได้แยกกักตัวที่ห้องพัก
5 ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน -กักตัวที่ห้องพักตึกที่ทำงานมีอาการคัดจมูก มีน้ำมูก
6 ม.ค.65 10.00-10.30น. -เข้ารับการตรวจ COVID-19ที่รพ.สหัสขันธ์ และกักตัวที่ห้องพักตึกที่ทำงาน
7 ม.ค.65 09.00น. -โรงพยาบาลแจ้งผลตรวจว่าพบเชื้อ COVID-19 และเข้ารับการรักษาที่รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น