Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11013 | รายที่ 11014 | รายที่ 11015 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11014 ห้วยผึ้ง

เพศ หญิง อายุ 16 ปี 0 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 08 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : มีน้ำมูก ไอ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด(มารดา)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25-30 ธันวาคม 2564 อยู่โรงเรียนประจำที่เขาวง
31 ธันวาคม 2564 พ่อแม่กับตามารับกลับบ้าน โดยรถยนต์ส่วนบุคคล
31 ธันวาคม 2564 16.00 น. ไปเคาท์ดาวน์ที่บ้านเพื่อนที่เขาวง
1 มกราคม 2565 13.00 น. กลับบ้าน
1 มกราคม 2565 18.00 น. ไปโลตัสกับพ่อและแม่ที่บัวขาว
2 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน
3 มกราคม 2565 อยู่บ้าน
3 มกราคม 2565 14.00 น. ไปงานศพที่บ้านหัวนาคำ
3 มกราคม 2565 14.30 น. ไปตลาดสดห้วยผึ้งกับพ่อแม่ และน้อง 2 คน
4 มกราคม 2565 อยู่บ้าน
4 มกราคม 2565 16.02 น. ไปกินข้าวที่ร้านอาหาร(สวนป่า)กับพ่อแม่ และน้อง 2 คน
4 มกราคม 2565 17.30 น. ไปตลาดสดห้วยผึ้งกับพ่อแม่ และน้อง 2 คน
5 มกราคม 2565 อยู่บ้าน
5 มกราคม 2565 15.00 น. ไปวัดพุทธาวาส ภูสิงห์ กับครอบครัว
5 มกราคม 2565 17.00 น. ไปกินชาบูไจแอนท์กับครอบครัว
6 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน
7 มกราคม 2565 อยู่บ้าน
7 มกราคม 2565 13.00 น. เดินทางไปรพ.สต.เหล่าสีแก้ว กับคนในครอบครัว
7 มกราคม 2565 เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด–19 (SARS-CoV-2) โดย Antigen Test Kit ผลพบเชื้อโควิด–19
7 มกราคม 2565 14.30 น. กลับบ้านไปกักตัวกับพ่อแม่
8 มกราคม 2565 09.00 น. เดินทางไปโรงพยาบาลห้วยผึ้งด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล
8 มกราคม 2565 เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด–19 (SARS-CoV-2) โดย Antigen Test Kit และ RT-PCR ผล (ATK+)
8 มกราคม 2565 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยผึ้ง
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น