Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11015 | รายที่ 11016 | รายที่ 11017 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11016 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลต.หนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ครู ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2565

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27–30 ธันวาคม 2564 08.00-16.00น. -ไปทำงานที่ รร.คำขามวิทยา ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรีและเดินทางกลับบ้านหลังเลิกงาน
31 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านกับลูกชาย(ผู้ป่วยรายที่ 10917) และสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัว 6คน
1-3 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านกับลูกชาย(ผู้ป่วยรายที่ 10917) และสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัว 6คน
4 มกราคม 2565 09.00-15.00น. -ไปทำงานที่ รร.คำขามวิทยา ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรีและเดินทางกลับบ้านหลังเลิกงาน
5 มกราคม 2565 ช่วงเช้า -อยู่ที่บ้านกับครอบครัวและทราบผลญาติข้างบ้านตรวจพบเชื้อโควิด-19(ผู้ป่วยรายที่ 10776)
5 มกราคม 2565 13.30-15.00น. -เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่รพ.หนองกุงศรี ด้วยวิธีATK ผลไม่พบเชื้อและเดินทางกลับบ้าน
6 มกราคม 2565 05.00น. -เดินทางพาลูกชาย(ผู้ป่วยรายที่ 10917) มาหาหมอที่รพ.หนองกุงศรี เนื่องจากมีอาการ ไข้ ชัก ตรวจ ATK ผลไม่พบเชื้อ และเข้ารับการรักษาที่ห้องแยก รพ.หนองกุงศรี ไม่ได้กลับบ้านอยู่เฝ้าไข้ลูกชาย
7 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน -เฝ้าไข้ลูกชาย(ผู้ป่วยรายที่ 10917) ที่ห้องแยก รพ.หนองกุงศรี
8 มกราคม 2565 ช่วงเช้า -เฝ้าไข้ลูกชาย(ผู้ป่วยรายที่ 10917) ที่ห้องแยก รพ.หนองกุงศรี
8 มกราคม 2565 13.30น. -เข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่รพ.หนองกุงศรี ด้วยวิธี RT-PCR
9 มกราคม 2565 09.00น. -ทราบผลตนเองตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น