Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11016 | รายที่ 11017 | รายที่ 11018 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 11017 หนองกุงศรี

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 48 ปี ภูมิลำเนาอำเภอหนองกุงศรี ประกอบอาชีพ รับจ้าง อำเภอ/เขตอ.เมือง จังหวัด ขอนแก่น เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 05/01/2565
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสเพื่อนร่วมงานที่ป่วยยืนยัน
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
07 มกราคม 2565
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลต.หนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
09 มกราคม 2565
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว กักตัวที่บ้าน จังหวัดกาฬสินธุ์
09 มกราคม 2565
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น