Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11017 | รายที่ 11018 | รายที่ 11021 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11018 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลต.หนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ครู ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2565

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27-28 ธันวาคม 2564 07.00-16.30น. -ไปรถรับส่งนักเรียน สายบ้านหนองไม้ตาย บ้านโคกเครือ และกลับมาสอนที่โรงเรียน รับประทานอาหารเที่ยงกับเพื่อนครูที่รร.แบบเว้นระยะห่างรวมผู้ป่วยรายที่ 10906และ 10553
27-28 ธันวาคม 2564 16.30น. -กลับห้องพักและไม่ได้ออกไปไหน
29 ธันวาคม 2564 07.00-16.30น. -ไปรถรับส่งนักเรียน สายบ้านหนองไม้ตาย บ้านโคกเครือ และกลับมาสอนที่โรงเรียน รับประทานอาหารเที่ยงกับเพื่อนครูที่รร.แบบเว้นระยะห่างรวมผู้ป่วยรายที่ 10906และ 10553
29 ธันวาคม 2564 10.00น -ทราบผลตรวจเพื่อนร่วมงานตรวจพบเชื้อโควิด-19
29 ธันวาคม 2564 18.00น -ฝากเพื่อนซื้อชุดATK มาตรวจด้วยตัวเองผล ไม่พบเชื้อ
30 ธันวาคม 2564 07.30น -ไปซื้อข้าวหมูปิ้งที่ร้านขายหมูปิ้งที่ร้านขายตรงข้ามสำนักงานที่ดินอำเภอหนองกุงศรี(สวมใส่หน้ากากตลอดเวลา)
30 ธันวาคม 2564 8.00-12.00น -เข้าร่วมการตรวจคัดกรองเชิงรุกที่ รร.พรประดิษฐ์ พร้อมเพื่อนร่วมงาน(ไม่มีผู้ป่วยโควิด-19)และนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ผลตรวจไม่พบเชื้อ
30 ธันวาคม 2564 ช่วงบ่าย -กลับห้องพักไม่ได้ออกไปไหน และทำอาหารรับประทานร่วมกันกับเพื่อนครูที่พักห้องข้างๆ
31 ธันวาคม 2564 09.00-12.00น. -เดินทางกลับบ้านที่อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยรถยนต์ส่วนตัว
31 ธันวาคม 2564 12.00-12.30น. -เดินซื้อส้มเขียวหวานที่ตลาดสดเชียงยืนและกลับเข้าบ้าน
31 ธันวาคม 2564 ช่วงบ่าย -แยกตัวเองอยู่ในห้องที่บ้านอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม (พ่อและแม่ส่งอาหารให้และออกไปทุ่งนา)ไม่ได้ออกไปไหน
1 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน -พักที่บ้านอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม(พ่อและแม่ส่งอาหารให้และออกไปทุ่งนา)ไม่ได้ออกไปไหน
2 มกราคม 2565 13.00-14.00น -เดินทางจากบ้านที่อำเภอเชียงยืน มาห้องพักที่รร.พรประดิษฐ์
2 มกราคม 2565 19.00-21.00น. -ไปรับประทานอาหารเย็นร่วมกับผู้ป่วยรายที่ 10906และเพื่อนๆครู 4 คน
3 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน -อยู่ในห้องพักและสอน online
4 มกราคม 2565 08.00-12.00น -ไปทำงานที่ รร.พรประดิษฐ์
4 มกราคม 2565 12.00-13.00น. -ไปรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านครัวบ้านสวนกับเพื่อน 5 คนรวมผู้ป่วยรายที่10906และกลับห้องพักไม่ได้ออกไปไหน
5 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน -สอน online ที่ห้องพักไม่ได้ออกไปไหน และทราบว่าเพื่อนครูไปซื้อชุดตรวจมาตรวจผลพบเชื้อและเข้ารับการตรวจต่อที่ รพ.หนองกุงศรี -ตนเองจึงนำชุดตรวจ ATK มาตรวจผลไม่พบเชื้อ
6 มกราคม 2565 08.00-11.00น -สอน online ที่ห้องพัก
6 มกราคม 2565 12.00-12.30น. -ไปซื้อชานมไข่มุกที่ร้างข้างๆร้าน 20 บาท ตลาดหนองริวหนังและกลับห้องพัก
7 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน -สอน online ที่ห้องพัก และทำอาหารรับประทานกับเพื่อนครูที่พักห้องใกล้เคียงกัน จำนวน 5 คน
8 มกราคม 2565 ช่วงเช้า -อยู่ที่ห้องพักและรับประทานอาหารกับเพื่อนครูที่อยู่ห้องใกล้เคียงกัน 5 คน
8 มกราคม 2565 13.30น. -เข้ารับการตรวจ ATK ครั้งที่ 2 ที่รพ.หนองกุงศรี ผลพบเชื้อและส่งตรวจ RT-PCT ในวันเดียวกัน
9 มกราคม 2565 10.00น. -ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19และเข้ารับการรักษาที่รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น