Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11018 | รายที่ 11021 | รายที่ 11025 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11021 ฆ้องชัย

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 03 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : จมูกไม่ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25 ธันวาคม 2564 12.00 น. - ไปรับประทานอาหารกับเพื่อนที่ร้านอาหารในอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
26 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยอยู่ที่บ้าน ต.เหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
27 ธันวาคม 2564 08.00 น.-16.00 น. - เดินทางไปโรงเรียนกมลาไสย
28 ธันวาคม 2564 08.00 น.-16.00 น. - เดินทางไปโรงเรียนกมลาไสย
29 ธันวาคม 2564 12.00 น. - เรียนออนไลน์ที่บ้าน
30 ธันวาคม 2564 12.00 น. - เรียนออนไลน์ที่บ้าน
31 ธันวาคม 2564 12.00 น. - เรียนออนไลน์ที่บ้าน
1 มกราคม 2565 22.00 น. - แม่มารับและเดินทางไปจังหวัดเพชรบูรณ์
2 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยอยู่ที่บ้าน จ.เพชรบูรณ์
3 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยอยู่ที่บ้าน จ.เพชรบูรณ์ และเริ่มมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น
4 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยอยู่ที่บ้าน จ.เพชรบูรณ์
5 มกราคม 2565 20.00 น. - เดินทางจาก จ.เพชรบูรณ์ กลับบ้านพักที่ ต.เหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
6 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยอยู่ที่บ้าน ต.เหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ และตรวจ ATK ด้วยตนเอง ผลตรวจไม่พบเชื้อ COVID-19
7 มกราคม 2565 06.00 น.-12.00 น. - พักอาศัยอยู่ที่บ้าน ต.เหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ และให้ป้าเดินทางไปซื้อชุดตรวจ ATK ด้วยตนเอง ผลตรวจไม่พบเชื้อ COVID-19
7 มกราคม 2565 13.00 น. - เนื่องจากมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น จึงเดินทางมาพบแพทย์ที่ ARI คลินิก รพ.ฆ้องชัย
8 มกราคม 2565 09.00 น. - เดินทางไปตรวจ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.ฆ้องชัย
9 มกราคม 2565 08.00 น. - ได้รับแจ้งจาก รพ.กาฬสินธุ์ ว่าพบสารพันธุกรรม COVID – 19
9 มกราคม 2565 11.30 น. - เดินทางมาเข้ารับการรักษาที่ รพ.ฆ้องชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น