Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11021 | รายที่ 11025 | รายที่ 11026 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11025 ร่องคำ

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ อาชีพ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 07 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไอ ปวดศรีษะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน มีประวัติเดินทางกลับจากต่างจังหวัด


วันที่เวลารายการกิจกรรม
30 ธ.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 17.00 น. -เดินทางไป บ้านฝาง ต.บ้านฝาง อ.สระไค จ.หนองคาย โดยรถยนต์ส่วนตัวกับคนในครอบครัว
1 ม.ค. 65 20.00 น. -เดินทางกลับจากจังหวัดหนองคาย โดยรถยนต์ส่วนตัวกับคนในครอบครัว
2 ม.ค. 65 เช้า -นอนพักอยู่ในบ้านพัก หมู่ที่6 บ.โนนเสียว ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
2 ม.ค. 65 11.00-15.30 น. -เดินทางไปร่วมงานฌาปนกิจศพ ณ สำนักสงฆ์วัดป่าบ้านคำไผ่ ได้ร่วมประกอบอาหาร และรับประทานอาหารร่วมกับคนในชุมชนที่มาร่วมงานฌาปนกิจศพ และเดินทางกลับบ้าน
3 ม.ค. 65 เช้า -นอนพักอยู่ในบ้านพัก หมู่ที่6 บ.โนนเสียว ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
3 ม.ค. 65 14.00 น. -เดินทางมาซื้อรองเท้า ณ ร้านป.อาภรณ์ ในพื้นที่อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ (สวมแมสตลอดเวลา)
3 ม.ค. 65 -เดินทางกลับบ้าน
4 - 5 ม.ค. 65 07.00-16.30 น. -เดินทางไปทำงานที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
4 - 5 ม.ค. 65 เย็น -เดินทางกลับบ้าน ในหมู่ที่6 บ.โนนเสียว ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
4 - 5 ม.ค. 65 -ร่วมรับประทานอาหารกับคนครอบครัว (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 10910 จังหวัดกาฬสินธุ์)
6 ม.ค. 65 เช้า -เดินทางไปทำงานที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
6 ม.ค. 65 14.00 น. -เข้าตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธีRT-PCR ณ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และเดินทางกลับไปกักตัวที่บ้านในหมู่ที่6 บ.โนนเสียว ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
6 ม.ค. 65 19.00 น. -โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ ไม่พบสารพันธุกรรม COVID-19
7 ม.ค.65 เช้า-บ่าย -กักตัวอยู่ในบ้านพัก หมู่ที่6 บ.โนนเสียว ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
7 ม.ค.65 17.00 น. -เริ่มมีอาการปวดหัว คัดจมูก ร่วมกับไอแห้งๆ
8 ม.ค. 65 11.30 น. -เดินทางมาตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่ รพ.ร่องคำ ด้วยชุดตรวจ ATK Antigen Test พบว่าผลเป็นบวก Positive เก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันผล และกักกันตัวในห้องแยกโรคฯ ณ โรงพยาบาลร่องคำ
9 ม.ค. 65 09.00 น. -โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
9 ม.ค. 65 10.00 น. -เข้ารับการรักษา ณ รพ.ร่องคำ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น