Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11025 | รายที่ 11026 | รายที่ 11029 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11026 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 52 ปี 7 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลโคสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย อาชีพ เกษตรกรรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกมลาไสย ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 08 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันเป็นคนในครอบครัว CF 10683 หลานสาว, CF 10689 ภรรยา, CF 1075 3 ลูกสาว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
3 มกราคม 2565 เช้า 08.00 น. -12 .00 น. เริ่มกักตัวที่ นา หลังจากมีสมาชิกในบ้าน ป่วยเป็นผู้ป่วยยืนยัน ใน วันที่ 3 มกราคม 2565
บ่าย 13.00 น. -14 .00 น. เข้ารับการตรวจ ATK ครั้งที่ 1 ที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน ผล Negative ไม่พบเชื้อ กักตัวที่นาต่อคนเดียว
3 มกราคม 2565 ทั้งวัน กักตัวที่นา คนเดียว
4 มกราคม 2565 ทั้งวัน กักตัวที่นา คนเดียว
5 มกราคม 2565 ทั้งวัน กักตัวที่นา คนเดียว
6 มกราคม 2565 ทั้งวัน กักตัวที่นา คนเดียว
7 มกราคม 2565 เช้า 08.00 น. -12 .00 น. กักตัวที่นา คนเดียว เตรียมตัวเข้าตรวจ ATK รอบที่ 2 ช่วงเช้า ที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน ผลการตรว Positive พบเชื้อ
บ่าย 13.00 น. -14 .00 น. รถกู้ชีพ รพ.กมลาไสย มารับที่ นา สถานที่กักตัว เข้ารับการตรวจ RT PCR ที่ รพ.กมลาไสย
8 มกราคม 2565 ทั้งวัน รพ.กมลาไสยเเจ้งผลตรวจ RT PCR มีผลเป็น Detected พบเชื้อ ทำการรักษาต่อที่ รพ. กมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น