Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11026 | รายที่ 11029 | รายที่ 11034 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11029 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 43 ปี 8 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย อาชีพ เกษตรกรรม/ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกมลาไสย ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 08 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง เข้าร่วมกิจกรรมเสี่ยง ที่มีผู้ป่วยยืนยันเข้าร่วมด้วย


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 มกราคม 2565 ทั้งวัน อยู่บ้านกับครอบครัว มีสมาชิก 5 คน รวมผู้ป่วย
2 มกราคม 2565 ทั้งวัน อยู่บ้านกับครอบครัว มีสมาชิก 5 คน รวมผู้ป่วย ต่อมาทราบว่า มีเพื่อนบ้าน บ้านตรงข้ามป่วยยืนยันโรคโควิด 19
3 มกราคม 2565 เช้า 09.00 น. -12.00 น. อยู่บ้านกับครอบครัว มีสมาชิก 5 คน รวมผู้ป่วย เเละเข้าตรวจ ATK ที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน ผล Negative ไม่พบเชื้อ กักตัวที่บ้านต่อ
4 มกราคม 2565 ทั้งวัน กักตัวอยู่บ้านกับครอบครัว มีสมาชิก 5 คน รวมผู้ป่วย
6 มกราคม 2565 ทั้งวัน กักตัวอยู่บ้านกับครอบครัว มีสมาชิก 5 คน รวมผู้ป่วย
7 มกราคม 2565 ทั้งวัน กักตัวอยู่บ้านกับครอบครัว มีสมาชิก 5 คน รวมผู้ป่วย มาดาที่กักตัวเริ่มมีอาการไข้ ร่วมด้วยกับไอ จึงตรวจ ATK ด้วยตนเอง ผลเบื้องต้น Positive พบเชื้อ รวมตัวผู้ป่วยด้วย เเจ้ง รพ.สต.
8 มกราคม 2565 เช้า 12.00 น. - 13.00 น. เก็บของเตรียมตัว รอรถกู้ชีพกมลาไสยมารับ เข้าทำการตรวจ RT PCR
บ่าย 12.30 -13.00 น. รถกู้ชีพ รพ.กมลาไสย มารับเข้าทำการตรวจ RT PCR ผลออกมา Detected พบเชื้อ ทั้งผู้ป่วย เเละมารดา จึงเข้ารับการรักษาต่อที่ รพ.กมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น