Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11029 | รายที่ 11034 | รายที่ 11035 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11034 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 68 ปี 6 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกมลาไสย ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 07 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูง/เบาหวาน
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยืนยัน CF 10650


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 มกราคม 2565 ทั้งวัน อยู่บ้านกับครอบครัว มีสมาชิก 5 คน รวมผู้ป่วย
2 มกราคม 2565 เช้า 08.00 น. - 13.00 น. อยู่บ้านกับครอบครัว มีสมาชิก 5 คน รวมผู้ป่วย ต่อมาทราบว่า มีเพื่อนบ้าน บ้านตรงข้ามป่วยยืนยันโรคโควิด 19
ผู้ป่วยเข้าตรวจ ATK ที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน ผล รอบเเรก เป็น Negative ไม่พบเชื้อ เเละทำการกักตัว
3 มกราคม 2565 ทั้งวัน อยู่บ้านกับครอบครัว มีสมาชิก 5 คน รวมผู้ป่วย
4 มกราคม 2565 ทั้งวัน อยู่บ้านกับครอบครัว มีสมาชิก 5 คน รวมผู้ป่วย
5 มกราคม 2565 ทั้งวัน อยู่บ้านกับครอบครัว มีสมาชิก 5 คน รวมผู้ป่วย
6 มกราคม 2565 ทั้งวัน อยู่บ้านกับครอบครัว มีสมาชิก 5 คนรวม ผู้ป่วย
7 มกราคม 2565 ทั้งวัน อยู่บ้านกับครอบครัว มีสมาชิก 5 คนรวม ผู้ป่วย ผู้ป่วยมีอาการไข้ ร่วมด้วยกับไอ ในตอนค่ำ ใช้ชุดตรวจ ATK ตรวจด้วยตนเอง พบผลเบื้องต้น เป็น Positive รวมตัวบุตรสาวด้วย เเจ้ง รพ.สต.ใกล้บ้าน
8 มกราคม 2565 เช้า 08.00 น. - 12.00 น. ผู้ป่วยเก็บของ เตรียมรอ รถกู้ชีพ รพ.กมลาไสยมารับ เข้ารับการตรวจ RT PCR
บ่าย 13.00 น. - 20.00 น. เข้ารับการตรวจ RT PCR รพ.กมลาไสย ผลออก Deteceted พบเชื้อ ทั้งผู้ป่วย เเละ บุตรสาว เข้ารักษาตัวที่ รพ.กมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น