Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11034 | รายที่ 11035 | รายที่ 11041 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11035 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 6 ปี 1 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลโคสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย อาชีพ เด็กในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกมลาไสย ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 08 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสผู้ยืนยันเป็นคนในครอบครัว CF 11034 ยายทวด CF 11029 ยาย


วันที่เวลารายการกิจกรรม
4 มกราคม 2565 ทั้งวัน อยู่บ้านกับครอบครัว มียายเป็นคนดูเเล
5 มกราคม 2565 ทั้งวัน อยู่บ้านกับครอบครัว มียายเป็นคนดูเเล
6 มกราคม 2565 ทั้งวัน อยู่บ้านกับครอบครัว มียายเป็นคนดูเเล
7 มกราคม 2565 เช้า 08.30 น. -12.00 น. อยู่บ้านกับครอบครัว มียายเป็นคนดูเเล มีสมาชิกคนในครอบครัว ที่กักตัว ตรวจ ATK ได้ผล Positive พบเชื้อ 2 ราย
บ่าย 14.00 น. - 15.00 น. เเยกกักตัว ออกจากสมาชิกในบ้านที่ ATK + พบเชื้อไปอยู่ที่ นา พร้อมกับสมาชิกที่เหลืออีก 3 ราย
8 มกราคม 2565 เช้า 08.30 น. -12.00 น. เเยกกักตัวที่นา มีหน้าชาย หน้าสาว เเละตาเป็นคนดูเเล เตรียวตัวเข้ารับการตรวจ RT PCR ที่ รพ.กมลาไสย
บ่าย 14.00 น. - 15.00 น. เข้ารับการตรวจ RT PCR ที่ รพ.กมลาไสย ผล Detected พบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่ รพ.กมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น