Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11041 | รายที่ 11042 | รายที่ 11043 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11042 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ - ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ ลูกจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 08 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27 ธ.ค. 2564 ถึง 29 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยเลี้ยงลูกที่บ้านขอนแก่น
30 ธ.ค. 2564 ผู้ป่วยและลูกสาวเดินทางด้วยรถยนต์ส่วน กลับบ้านที่พื้นที่ตำบลแจนแลน
31 ธ.ค. 2564 ถึง 1 ม.ค. 2565 ผู้ป่วยเลี้ยงลูกสาวอยู่ที่บ้านต.แจนแลนไม่ได้ไปเที่ยว ไหน มีแต่เพื่อนลูกพี่ลูกน้องแวะเวียนมาหาลูกสาวที่บ้าน
2 ม.ค. 2565 09.00 น. – 14.00 น. ผู้ป่วยเลี้ยงลูกสาวอยู่ที่บ้านต.แจนแลน
2 ม.ค. 2565 14.00 น. ผู้ป่วยและลูกสาวเดินทางด้วยรถยนต์ส่วน กลับบ้านที่ขอนแก่น
3 ม.ค. 2565 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยเลี้ยงลูกที่บ้านขอนแก่น
4 ม.ค. 2565 ช่วงเช้า ผู้ป่วยเลี้ยงลูกที่บ้านขอนแก่น
4 ม.ค. 2565 ช่วงเย็น สามีเริ่มมีอาการเจ็บคอ ตรวจ ATK เอง ขึ้น 2 ขีดจางๆ(วันที่ 31 สามีไปเที่ยวสถานที่บันเทิง ร้าน 99Vintage)
5 ม.ค. 2565 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วย ลูกสาว และสามี ไปตรวจหาเชื้อโควิด ที่รพ.ขอนแก่น แต่คิวเต็ม จึงกลับมากักตัวที่บ้าน
6 ม.ค. 2565 ตลอดทั้งวัน ลูกสาวผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้ตัวร้อน จึงได้พาไปตรวจหาเชื้อที่ รพ.ขอนแก่น ผล พบเชื้อ หมอให้ยากลับไปรักษาที่บ้าน (HI)
7 ม.ค. 2565 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วย สามี และลูกสาวกักตัวที่บ้าน ใช้ยาตามที่หมอให้
8 ม.ค. 2565 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยและลูกสาวเดินทางด้วยรถยนต์ส่วน ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพร.กุฉินารายณ์ และผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพร.กุฉินารายณ์ ผลตรวจออก ผลพบเชื้อโควิด 2019
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น