Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11042 | รายที่ 11043 | รายที่ 11044 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11043 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 32 ปี 7 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ อาชีพ พนักงานห้างสรรพสินค้า ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 08 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : เจ็บคอ ไอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ทำงานที่ห้างสรรพค้าแห่งหนึ่ง ในอำเภอสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ (แผนกของสด)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27 ธันวาคม 2564 - 1 มกราคม 2565 05.45 - 15.00 น. - ทำงานที่ห้างโลตัส (แผนกผักและผลไม้) ในอำเภอสมเด็จ / เลิกงาน กลับบ้านพัก ที่บ้านหนองบัวโดน หมู่ที่ 7 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ (บุคคลในครอบครัว 4 คน)
2 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - หยุดงาน / อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
3 - 7 มกราคม 2565 05.45 - 15.00 น. - ทำงานที่ห้างโลตัส(แผนกผักและผลไม้) ในอำเภอสมเด็จ / เลิกงาน กลับบ้าน
8 มกราคม 2565 05.45 - 15.00 น. - ทำงานที่ห้างโลตัส(แผนกผักและผลไม้) ในอำเภอสมเด็จ / เริ่มมีอาการ ไข้ และ ไอ / เลิกงาน กลับบ้าน
9 มกราคม 2565 10.30 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพ.สมเด็จ ด้วยวิธี RT-PCR / กลับไปกักตัวที่บ้าน (รอผล)
10 มกราคม 2565 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด19 (SARS-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น