Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11044 | รายที่ 11045 | รายที่ 11046 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11045 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลต.โคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ครู ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-2 ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านพร้อมครอบครัว
3 ม.ค.65 08.00-18.00น. ผู้ป่วยรายที่10927 10806 มารับที่บ้าน และไปร่วมงานแต่งงานที่ ตำบลดงมูล
4-5 ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน และทราบว่าเพื่อนมีผลตรวจพบเชื้อโควิด-19
6 ม.ค.65 ช่วงเช้า กักตัวที่บ้าน
6 ม.ค.65 13.00-15.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่รพ.หนองกุงศรี และกลับบ้านกักตัวรอผล
7 ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน และทางรพ.หนองกุงศรีโทรแจ้งผลตรวจไม่พบเชื้อ
8​ ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน
9 ม.ค.65 ช่วงเช้า กักตัวที่บ้าน
9 ม.ค.65 13.00-15.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่รพ.หนองกุงศรี และกลับบ้านกักตัวรอผล
10 ม.ค.65 09.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น