Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11045 | รายที่ 11046 | รายที่ 11047 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11046 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 47 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลต.หนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 05 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ปวดเมื่อยตามตัว
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27-29 ธ.ค.64 06.00-09.00น. ไปทำบุญที่วัดป่ากุงศรีเจริญธรรม อ.หนองกุงศรี
27-29 ธ.ค.64 10.00.-18.00น. พักอยู่ที่บ้านกับครอบครัว
30 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน
30 ธ.ค.64 17.00น. ผู้ป่วยรายที่ 11017 เดินทางกลับมาที่บ้าน ได้สัมผัสโดยการกินข้าวพูดคุย
31 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน ร่วมกับผู้ป่วย 11017
1-2 ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน ร่วมกับผู้ป่วย 11017
3-4 ม.ค.65 06.00-09.00น. ไปทำบุญที่วัดป่ากุงศรีเจริญธรรม อ.หนองกุงศรี ทานข้าวร่วมกับเพื่อน จำนวน 5 คน และกลับไปพักที่บ้าน
5 ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน ไม่ได้เดินทางไปไหน เริ่มมีอาการปวดเมื่อยตามตัว
ุ6 ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน พักที่บ้าน
ุ7 ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน พักที่บ้าน และทราบว่าผลสามี (ผู้ป่วยรายที่ 11017) มีผลตรวจพบเชื้อโควิด-19
ุ8 ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน
ุ9 ม.ค.65 ช่วงเช้า ตรวจATK ด้วยตนเอง มีผลpositive
ุ9 ม.ค.65 13.30 น. เข้ารับการตรวจโควิด-19 ที่รพ.หนองกุงศรี
ุ10 ม.ค.65 09.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษษที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น