Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11046 | รายที่ 11047 | รายที่ 11048 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11047 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 77 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 13 ตำบลต.หนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27-31 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน ร่วมบ้านกับรายที่ 10905,11047
1 ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน
2 ม.ค.65 06.00-08.00น. ไปทำบุญที่วัด บ้านสะอาดนาดี สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หลังจากนั้นกลับบ้านไม่ได้ออกไปไหน
3-8 ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ที่บ้าน
9 ม.ค.65 13.30น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่ รพ.หนองกุงศรี และกลับบ้าน
10 ม.ค 65 09.00น. รพ.หนองกุงศรี โทรแจ้งผลตรวจพบเชื้อและเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น