Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 11048 | รายที่ 11053 | รายที่ 11057 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 11053 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 51 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 09 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
31 ธันวาคม 2564 - 2 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่บ้านในตำบลหนองอิเฒ่า
3 มกราคม 2565 00.00 น. ลูกลูกสาว และลูกเขยเดินทางมาจากจังหวัดชลบุรี
3 มกราคม 2565 08.00 น.-12.00 น. ผู้ป่วยไปร่วมงานแต่งในหมู่บ้าน ตำบลหนองอิเฒ่า
4 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่บ้านในตำบลหนองอิเฒ่า ไม่ได้ไปไหน
5 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน ทราบผลการตรวจโควิดภรรยา ลูกสาว และลูกเขย ติดเชื้อโควิด-19 พักอาศัยอยู่บ้านในตำบลหนองอิเฒ่า ไม่ได้ไปไหน
6-8 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่บ้านในตำบลหนองอิเฒ่า ไม่ได้ไปไหน
9 มกราคม 2565 12.00 เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.ยางตลาด
10 มกราคม 2565 ได้รับแจ้งผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษาที่ รพ.ยางตลาด
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น